isar®Startsida 1

Kylvästen 1

Kylkepsen 1

Prova 1

Inte MS 1

Om Isar 1

Kontakt 1

English 1

Välkommen till isar®

Kylvästen och kylkepsen isar® är utvecklade främst för personer med diagnosen Multipel skleros (MS). Kylvästen och kylkepsen isar® ger bättre möjligheter att leva ett aktivare och mindre begränsat liv.


Cirka 80% av alla personer med MS upplever värmeintolerans som kan ge en tillfällig försämring av symptom och en ökad uttröttbarhet s.k fatigue. Studier visar att användandet av kylväst och kylkeps förbättrar förmågan att utföra vardagliga aktiviteter och att vistas i varma miljöer.

Kylvästen samt kylkepsen isar® är utvalda av Stockholms, Dalarnas och Norrbottens läns landsting och kan kostnadsfritt förskrivas av neurosjukgymnaster via hjälpmedelscentralerna.

Kylvästen finns tillsammans med kylkepsen för utprovning på flertalet ställen över hela Sverige.

0735-469393  •   pernillla@isarsweden.se